Skip to content

Zaštita armature BS 7

  • 1-komponentno
  • Vrlo dobre prionjivosti na armaturni čelik
  • Brzog vezanja
  • Obogaćeno polimerima

Jednokomponentna, cementno vezana zaštita armaturnog čelika od korozije, modificirana polimerima.
Zaštita za armaturu je vrlo jednostavna za primjenu te nije potrebno posipavati kvarcnim pijeskom. Preko mineralne komponentne baze i recepture za brzo vezivanje, postiže se izvrsna adhezija na čelik i beton.
Zaštita armature BS 7 ispunjava zahtjeve ÖNORM EN 1504-7 kao zaštita armature od korozije.

Potrošnja

​cca. 0,2 kg/m' armaturnog željeza u 2 radna koraka

Boja

siva