Skip to content

VANJSKE BOJE

Potražnja za najvišom kvalitetom boja i premaza nije ograničena na materijale, proizvode i raznolikost boja – više nego ikad, kvaliteta je povezana sa zaštitom okoliša i održivom proizvodnjom.

Svi proizvodi u skladu su sa strogim smjernicama LMVO i VOC. Od pripreme podloge do premazivanja, soboslikari i dekorateri interijera nalaze široku paletu proizvoda: penetrirajuće predpremaze, mase za gletanje i filcanje, strojno obradive mase za gletanje, mase za zaglađivanje, mase za ispunjavanje, unutarnje boje, disperzije, silikatne boje, boje za fasade, lak boje i lazure, mortove za lijepljenje i završne žbuke.

Aqua premaz za beton RC 414

Boja za linije sportskih terena SC 16

Euro Housepaint RA 100

Fasadna akrilna boja RA 50

Fasadna boja Austrosil SX 40

Fasadna silikatna boja Supra SK 60

Fasadna silikonska boja SIloxan SX 80