Skip to content

Univerzalna hidroizolacija PU 500

  • Primjenjiva valjkom i lopaticom
  • Otporna na kemikalije
  • Elastična
  • Tiksotropna

Elastična, kemijski postojana, dvokomponentna kompozitna hidroizolacija na bazi poliuretana bez otapala, vodonepropusna, tiksotropna, trajno elastična, bešavna i bez fuga. Za hidroizolaciju podloge u zatvorenom i na otvorenom, na vodoravnim i okomitim površinama direktno ispod raznih keramičkih obloga kod kemijski opterećenih podova.

Potrošnja

cca. 1,9 kg/m² po mm debljine sloja