Skip to content

STYROPORBINDER SB 60

  • Smanjuje udarnu buku
  • Ekonomično
  • Toplinski izolira

Praškasto, žuto pigmentirano vezivo za izradu vezane, nosive, toplinsko i zvučno izolacijske izravnavajuće ispune s npr. polistirol granulama. Testirano sukladno EN 1971. Na temeljnim pločama, na stropovima od drvenih greda, između drvenih stropnih greda, međukatnih ploča, zasvođenih stropova, za toplinsku izolaciju ravnih krovova u padu i kao zasipni materijal bazenskih sadržaja.

Potrošnja

cca. 60 - 75 kg po m³ granulata