Skip to content

Sredstvo za fiksiranje WL 730

  • visoko kvalitetna fiksacija
  • ekonomične potrošnje
  • opetovane mogućnosti fiksiranja

Visoko vrijedna disperzija za fiksaciju, s mogućnošću višekratne upotrebe. Samo za unutarnje prostore za fiksiranje slobodno ležećih tepih ploča s filcanom, PVC ili PUR podlogom, kao i za fiksiranje CV, PVC i tekstilnih podnih obloga s glatkom pjenastom podlogom. Podne obloge mogu biti fiksirane više puta i lako se mogu ponovno ukloniti. Pogodno za podna grijanja i opterećenje od kotačića stolica.

Potrošnja

c​ca. 100 - 150 g/m² ovisno o podlozi i poleđini obloge

Boja

žućkasto bijela