Skip to content

Silikonska impregnacija S4

  • hifofobira
  • dugotrajnog učinka
  • otvoreno za difuziju vodene pare

Sredstvo za impregnaciju fasada s vrlo dobrom postojanošću na alkalije, na bazi oligomernog siloxana, spremno za upotrebu, jedno-komponentno, transparentno, sa sadržajem otapala. Tvori hidrofobnu površinu koja smanjuje iscvijetavanje soli, rast mahovine i rast plijesni te poboljšava čišćenje površine (Ispitan sustav površinske zaštite prema EN 1504-2). Također smanjuje apsorpciju vlage vanjskog zida i tako smanjuje njihovu toplinsku provodljivost. Za vanjsku primjenu.

Potrošnja

​0,2 - 0,5 l/m² po premazu ovisno o poroznosti podloge (cca. 0,5 l/m² za Klasu II)

Boja

transparent