POLIURETANSKI SAMOLIV PU 600

  • dinamički premošćivanje pukotina
  • visoko elastičan
  • testiran sustav OS 11 b

Dvokomponentna reakcijska smola na bazi poliuretana bez otapala, visoko elastična, samorazlijevajuća, dinamički premošćuje pukotine, smanjuje zvuk topota. Za izradu međuslojeva ili habajućih slojeva punjenih i posipanih kvarcnim pijeskom u testiranim sustavima parkirnih garaža na cementno vezanim podlogama.

Potrošnja

cca 1,2 kg/m2 po mm debljine sloja