Skip to content
31697 31723 GF Polyurethanbeschichtung PU600

POLIURETANSKI SAMOLIV PU 600

  • dinamički premošćuje pukotine
  • visoko elastičan
  • testiran sustav OS 11 b

Dvokomponentna reakcijska smola na bazi poliuretana, bez otapala, visoko elastična, samonivelirajuća, dinamički premošćuje pukotine, smanjuje zvuk topota. Za izradu međuslojeva ili punjenih i posipanih kvarcnim pijeskom habajućih slojeva u testiranim sustavima parkirnih garaža na cementno vezanim podlogama.

Potrošnja

cca. 1,2 kg/m2 po mm debljine sloja