Skip to content

Multiljepilo Vibrax VPU 93

  • za lijepljenje na čelik, aluminij, drvo, beton, žbuku, estrih...
  • za unutra i vani
  • na površinama koje vibriraju

Bijelo, visokokvalitetno, 2- komponentno, izuzetno trajno-elastično univerzalno ljepilo na bazi poliuretana otporno na vibracije, bez sadržaja vode i otapala, otporno na smrzavanje. Za lijepljenje svih keramičkih materijala i neprozirnog prirodnog kamena neosjetljivog na vlagu na sve stabilne podloge kao što su materijali na osnovi drva, uobičajeni građevinski metali bez hrđe i ulja, beton, estrih i vapneno-cementne žbuke.

Potrošnja

Potrošnja prema ozubljenju: cca. 2 kg/m² kod 6 mm ozubljenja; cca. 2,4 kg/m² kod 8 mm ozubljenja; cca. 2,8 kg/m² kod 10 mm ozubljenja

Boja

bijela