Skip to content

Mort za peći OM 20

  • spremno za upotrebu
  • postojno na visoku toplinu
  • lako se obrađuje

Šamotni mort u prahu, otporan na vatru, hidrauličnog vezivanja. Za dotjerivanje i popravak oštećenih mjesta u štednjacima i peći.

Potrošnja

cca. 1,9 kg po litri svježeg morta