Skip to content

Mineralna hidroizolacija 2K BF

  • bez bitumena
  • mineralna
  • premošćuje pukotine
  • moguće ju prebojiti i ožbukati

Dvokomponentna, visoko fleksibilna hidroizolacijska masa za hidroizolaciju građevinskih dijelova u kontaktu s tlom, bez bitumena i otapala, premošćuje pukotine. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu ili strojnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije građevinskih dijelova i za lijepljenje perimetarskih izolacijskih ploča u području kontakta s tlom.

Potrošnja

ovisno o slučaju opterećenja: cca. 3 - 4 kg/m² po sloju: cca. 1,5 - 2 kg/m²

Boja

plavo-zelena