Skip to content

Lagani mort LM 20 Light

  • u jednom sloju do 8 cm
  • primjenjivo za rad iznad glave
  • moguće strojno nanošenje
  • male težine

Mineralni, tvornički pripremljen, bezkloridni, lagani mort za sanaciju betona prema EN 1504-3 razreda R2, siromašan kromatima. Za unutarnje i vanjsko područje za vertikalne i stropne površine za debljinu nanosa do 8 cm po radnom koraku. Može se primijeniti ručno ili mokrim špricanjem. Za sanaciju betona za ponovno profiliranje mineralnih podloga.

Potrošnja

cca. 1,7 kg/m² za 1 mm debljine sloja