Skip to content

Iglani filc NV 110

  • specijalno tkani filc
  • posebno za specijalnu hidroizolaciju WD 1K
  • za izradu hidroizolacije ojačanu filcem
  • dostupno u različitim širinama
  • s predfabriciranim modeliranim dijelovima sustava

Murexin Iglani filc NV 110 posebno razvijen filc za specijalnu hidroizolaciju WD-1K, gramature 110 g/m². Namijenjen za armiranje hidroizolacijske membrane, za kontrolu debljine i za premošćivanje pukotina. Specijalni postupak proizvodnje omogućava iglanom filcu NV 110 da se u potpunosti impregnira specijalnom hidroizolacijom WD-1K, te taj način omogućava pouzdanu izradu hidroizolacijske membrane.
Zbog posebnog tkanja filca lakše se utiskuje u specijalnu hidroizolaciju WD 1K bez stvaranja nabora i zračnih džepova.

Boja

bijela