Skip to content

Hidrostop VARIO

  • Revolucionarna lakoća ručne primjene
  • Premošćivanje pukotina, razred A4 (više od 1,25 mm)
  • Moguće nanošenje valjkom i airless postupkom
  • Fleksibilno
  • Dugotrajna UV postojanost

Dvokomponentna, visokoelastična, cementno vezana vodonepropusna masa, koja se odlikuje lakim i brzim nanošenjem valjkom, četkom ili strojno “airless” postupkom. Masa je prikladna za područje sanacije betonskih površina, vodootporna je na pozitivan i negativan pritisak vode, paropropusna i otporna na mraz. Koristi se za hidroizoliranje balkona, terasa, kupaonica, bazena, spremnika za vodu itd., neposredno ispod pločica, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Potrošnja

ručna primjena: cca. 1,5 kg/m² za 1 mm debljine sloja strojna prmjena (airless - PFT): cca. 2 kg/m² za 1 mm debljine sloja

Boja

Komp. A - svijetlo sivi prah; Komp. B - bijela tekućina