EPOXY CLEAR COAT CC 200

  • transparentni premaz
  • sjajno
  • UV-stabilno
  • efekt optičke dubine

Dvokomponentni sustav epoksidnih smola za transparentne prevlake, bez otapala, sjajan. Za unutarnju upotrebu za izradu transparetnih, optički privlačnih podova na pogodnim podlogama.

Potrošnja

kao transparetna prevalaka min.1,5 kg/m² kao završni premaz oko 0,8 kg/m²

Boja

transparent