Skip to content

ELEMENT ZA ARMIRANJE PUKOTINA GF

  • visoka čvrstoća veze
  • nema urezanja u površinu
  • niska visina ugradnje
  • premošćuje pukotine i fuge

Element za armiranje pukotina s vrlo visokim istezanjem pri lomu. Kompenzira mala skupljanja i promjene podloge. Zbog svoje visoke vlačne čvrstoće, element za armiranje pukotina GF idealan je za obradu pukotina, kontrakcijskih i radnih spojnica u sprezi s izravnavajućim masama, MSP i PU ljepilima kao i MS-X3. Za podloge širine pukotina do 5 mm. Može se koristiti kao zamjena za konvencionalno šivanje pukotina. Pogodno za podno grijanje.