Skip to content
31331 31052 GF AquaPrimer AP2000

Aqua Primer AP 2000

  • otvoren za difuziju vodene pare
  • do 6% zaostale vlage u podlozi
  • na magnezitnim i anhidritnim estrisima

Bezotapalni, vodom emulgirajući, nepigmentirani, paropropusni, 2-komponentni temeljni premaz na bazi epoksidnih smola. Vrlo dobro prianjanje na mineralne podloge, dobar pospješivač prianjanja na starim premazima. U unutarnjem području na podnim površinama, kao temeljni premaz i vezivni sloj na pripremljenim mineralnim površinama kao što su beton ili cementni estrih, magnezitni i kacij-sulfatni estrih.

Potrošnja

​kao temeljni premaz cca. 0,3 kg/m² ovisno o upijanju kao temeljni izravnavajući sloj cca. 0,6 kg/m² (vidi "Obrada")

Boja

transparent