Skip to content

Aqua Objekt PO 70, lak za parket

  • Dobre mehaničke otpornosti
  • Dobra sposobnost prekrivanja
  • Uglađene obrade

Vodeni, jednokomponentni lak za parket na osnovi poliuretan-akrila. Izdržljiv i dobro ispunjene površine. Za primjenu u unutarnjem području, za lakiranje parketa i drvenih podova.

Debljina sloja: 2 x valjak po cca. 120 ml/ m² = 80 μm, 3 x valjak po cca. 120 ml/ m² = 120 μm

Potrošnja

Jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca. 42 m² kod dva sloja laka valjkom