VODENI PARKET LAK OBJEKT PO 70

  • dobre mehaničke optornosti
  • dobro popunjava
  • glatke obrade

Vodeni, jednokomponentni lak za parket na osnovi poliuretan-akrila. Izdržljiv i dobro popunjene površine. U unutarnjem području, za lakiranje parketa i drvenih podova srednje opterećenosti. Debljina sloja: 2x valjko po cca 120 ml/m2 = 80 μm, 3 x valjkom po cca 120 ml/m2 = 120 μm

Potrošnja

pri 2 sloja laka valjkom, jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 42 m²