VODENA OTOPINA ZA DRVENI KIT AV 5 ELASTIK

  • trajno-elastično
  • pogodno za stare podne daske
  • pogodno za fuge do 5 mm
  • visoka snaga punjenja
  • bez otapala

Vodena, bez otapala i trajno-elastična masa za kitanje, posebno za renoviranje starih podnih dasaka sa širokim fugama do 5 mm. Smanjuje bočno lijepljenje. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu drvenog kita dodavanjem fine drvene prašine od brušenja. Čavlani i uvijajući drveni podovi ne mogu se trajno zakitati.

Potrošnja

​1 litra, ovisno o širini fuga: 10 m²