Skip to content

UNIFLEX MAGNETSKA VRATA CLASSIC

  • jednostavna ugradnja
  • prilagodljivog okvira
  • nevidljivo prekrivanje pristupa instalacijama

S pločicama vrata Uniflex dobijate nevidljiva vrata za prekrivanje pristupnih točaka instalacije nakon odgovarajuće pripreme.
Otvori do 45 x 45 cm mogu se prekriti podesivim plastičnim okvirom. Bez okvira moguća su čak vrata do 60 x 60 cm!