STRUKTURALNA HIDROIZOLACIJA 2K BF

  • bez bitumena
  • mineralna
  • premošćuje pukotine
  • moguće ju prebojiti i ožbukati

Dvokomponentna, bez bitumena i otapala, vrlo fleksibilna hidroizolacijska masa, premošćuje pukotine, za građevinske dijelove u kontaktu s tlom za zaštitu od vlage. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu ili strojnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije građevinskih dijelova i za lijepljenje perimetarskih izolacijskih ploča u području kontakta s tlom.

Potrošnja

ovisno o slučaju opterećenja: cca 3 - 4 kg/m² po sloju: cca 1,5 - 2 kg/m²

Boja

plavo-zelena