SISTEM LAK 2K PU 95

  • visok udio čvrstih tvari
  • za najveća opterećenja
  • bez formaldehida

Dvokomponentni lak na bazi visoko-kvalitetnih PU sirovina, slabog mirisa, dobre obradivosti i bez formaldehida. Za unutarnju primjenu, za lakiranje parketnog poda, posebno pogodno za jako opterećene površine, na stubištu, podova u školama, višenamjenskim halama, itd.

Potrošnja

Potrošnja / prekrivanje po l: cca. 10 - 12 m² (valjkom) cca. 30 - 35 m² (lopaticom)