Skip to content

PROFIL ZA TERASE

  • okapni
  • lijepog završnog izgleda
  • univerzalno primjenjiv

Kutni, prahom bojani aluminijski okapni profil za rubni završetak. Za elegantan završetak slobodnih strana balkona i terasa.

Potrošnja

​(Pri standardnoj klimi, 20°C / 60% relativne vlage): Dužina letve: 3 m 40 mm visine (MT40) 70 mm visine (MT70) 100 mm visine (MT100)