PREMAZ ZA SPREMNIKE TA 20

  • postojan na mineralna ulja
  • 1-komponentan
  • lagan za obradu
  • polumat

Jednokomponentni, polumat zaštitni premaz na akrilatnoj bazi, postojan na mineralna ulja. Postojani, bezotapalni zaštitni premaz, otporan na djelovanje razblaženih lužina i kiselina, kao i na dizel gorivo i loživo ulje. Brtveno premazivanje prohodnih mineralnih podnih površina. Pogodan za primjenu u spremnicima, kotlovnicama, praonicama rublja, tankvanama za prikupljanje ulja, posebno za skladišta peleta i goriva osjetljiva na vlagu, itd.

Potrošnja

​​cca. 0,15 - 0,25 kg/m² po premazu

Boja

cca. RAL 7032