Skip to content

KUTNI ZAVRŠNI PROFIL

  • štiti rubove pločica
  • mnoge varijanta dizajna
  • elegantan završetak

Kutni završni profil kutova u više varijanti dizajna za čist, oblikovan završetak rubova pločica. Osim elegantnog završetka rubova pločica, proizvod služi i za zaštitu, a može se koristiti i kao ukrasni prijelaz s različitih vrsta podova.