IZOLACIJSKI PREMAZ 111 N

  • nizak sadržaj otapala
  • otporno na kiseline
  • trajno elastično

Trajno elastični, ne punjen bitumenski premaz malog sadržaja otapala, s velikom otpornošću protiv razrijeđenih kiselina (osim oksidirajućih) i lužina do 2 % koncentracije. Za unutarnju i vanjsku primjenu kao zaštitni premaz, za hidroizolaciju temelja (min. 3 premaza), kao predpremaz za hladno i vruće izvedene bitumenske hidroizolacije, za lijepljenje folija i ljepenki. Kao temeljni premaz prije bitumenskih hidroizolacija i varenja plamenom, za osvježavanje asfaltnih površina, kao hidroizolacijski premaz za septičke jame i gnojnice, kao i krovni premaz za istrošene i probijene bitumenske membrane.

Potrošnja

​Temeljni premaz ispod debeloslojnih hidroizolacijskih premaza: cca 0,15 L/m² Temeljni premaz prije radova varenja: cca 0,30 Li/m² Izolacijski i zaštitni premaz, krovni premaz: cca 0,25 L/m² (min. 2 sloja) Osvježavajući sloj na asfaltu: cca 0,15 L/m²