Skip to content

HIDROFOBNA IMPREGNACIJA BETONA H 2

  • Vodo odbojna
  • Otvoreno za difuziju vodene pare
  • Visoka moć prodiranja (klasa II > 10 mm)
  • Poboljšava otpornost na mraz i sredstva za odmrzavanje
  • Smanjuje rizik od korozije armature

Hidrofobna impregnacija betona H 2 je jednokomponentno, s niskim sadržajem otapala, spremno za upotrebu sredstvo na bazi silana sa sadržajem 99 % aktivnog sastojka za hidrofobizaciju betona i cementno vezanih podloga.
Dubina prodiranja > 10 mm (klasa II)
Tvori vodo odbojnu površinu bez narušavanja sposobnosti difuzije vodene pare građevinskog materijala. Povećava se otpornost na mraz i sredstva za odmrzavanje, smanjuje se sadržaj vlage u betonu, odgađa se početak korozije armature i smanjuje prodiranje onečišćujućih tvari.
Sustav površinske zaštite prema EN 1504-2

Potrošnja

cca 400 g/m² (za klasu II), ovisno o upijanju površine

Boja

transparent