Skip to content

EMULZIJA ZA LJEPILA S2

  • dodatak za fleksibilnost ljepila

Disperzija umjetnih smola za povećanje elasticiteta i veznih vrijednosti Murexin ljepila za keramiku. Dodatkom emulzije za ljepila dobivaju se ljepila koja su deformabilnija, što znači da se ljepila klase S1 mogu unaprijediti u S2 (prema EN 12004 odn. EN 12002), a ljepila bez klasifikacije u S1. U unutarnjem i vanjskom području za oplemenjivanje Murexin ljepila za keramiku kod povećanih statičkih ili termičkih opterećenja i naprezanja kako bi se bolje smanjila ili apsorbirala naprezanja, kao npr. kod polaganja na podnom grijanju, terasama, balkonima, fasadama i sl.

Potrošnja

​2,5 kg na 13 odn. 17 kg ljepila za keramiku 5 kg na 25 kg ljepila za keramiku