DEBELOSLOJNI HIDROIZOLACIJSKI PREMAZ 2K STANDARD

  • bez otapala
  • ojačano vlaknima
  • premošćuje pukotine

Dvokomponentna debeloslojna bitumenska hidroizolacija modificirana sintetičkim materijalima, bez otapala, ojačana vlaknima, premošćuje pukotine. Bitumenska debeloslojna hidroizolacija testirana sukladno EN 15814, sastoji se od tekućeg i praškastog dijela. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za ručnu ili strojnu izradu trajne, fleksibilne hidroizolacije zgrada u području koje je u kontaktu s tlom za upotrebu na vodoravnim i okomitim površinama. Za lijepljenje perimetarskih izolacijskih ploča na bitumenske i mineralne površine u području kontakta s tlom.

Potrošnja

Vlažno tlo: cca 4,5 kg/m² ne stajaća voda: = cca 5,4 mm mokrog sloja = cca 3,1 mm suhog sloja stajaća voda: cca 6,0 kg/m² = cca 6,0 mm mokrog sloja = cca 4,4 mm suhog sloja Lijepljenje izolacijskih ploča: cca 2,0 kg/m²