Skip to content

ČELIČNA VLAKNA MFT

Valjana i valovita čelična žica sa završnim sidrenjem. Povećava vlačnu čvrstoću, čvrstoću na savijanje i na zamor, ranu čvrstoću i otpornost na pukotine, smanjenje deformacija pri kontrahiranju, smanjenje vremena izgradnje kroz uštedu vremena polaganja armaturne mreže, povećanje razmaka spojnica, ugradnja izravno iz betonske miješalice. Za konstruktivno ojačavanje gotovih betonskih elemenata, građevinskih elemenata tankih stjenki i filigranskih građevinskih elemenata.

Potrošnja

cca 20 - 35 kg/m³ betona - ovisno o statičkim zahtjevima Dužina: 34 mm odn. 50 mm Poprečni presjek: 1,3 mm L/D odnos: 50 Dubina profila: 1 mm Količina vlakna / kg: cca 2200 odn. cca 1500 Materijal: čelik kakvoće ßZ 1000 N/mm² Tolerancija presjeka: 5,0 % Promjena profila: n = 8 Širina profila: 2,2 mm