Skip to content

BITUMENSKI PREMAZ BVS 300

  • s niskim sadržajem otapala
  • otporno na kiseline
  • trajno elastično
  • nanos valjkom ili prskanjem

Trajnoelastični bitumenski temeljni premaz i zaštitni premaz za silose, bez punila, s niskim udjelom otapala i s visokom otpornošću na razrijeđene kiseline (osim oksidirajućih) te lužine do 2 postotne koncentracije. U vanjskom području kao zaštitni premaz, za hidroizolaciju temelja (najmanje 3 sloja), kao predpremaz za lijepljenje folija i ljepenki, kao temeljni premaz prije radova s bitumenskim hidroizolacijama i varenja, za osvježavanje asfaltnih površina i kao krovni premaz za istrošene bitumenske membrane.

Potrošnja

0,2 - 0,3 L /m2 ovisno upojnosti i strukturi podloge

Boja

crna