Skip to content

AQUA LAK OBJEKT PO 70

  • Dobre mehaničke optornosti
  • Dobro popunjava
  • Jednostavne obrade

Vodeni jednokomponentni lak za parket na osnovi poliuretan-akrila. Izdržljiv i dobro ispunjene površine. U unutarnjem području, za lakiranje parketa i drvenih podova sa srednje velikim opterećenjem.

Potrošnja

Jedan spremnik (10 litara) je dovoljan za cca 42 m² kod dva sloja laka valjkom