Home > Home
Murexin AG

Internacionalni naučno-stručni skup ''građevinarstvo - nauka i praksa''

Murexin brončani sponzor stručnog skupa VII Internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa", GNP 2020 Konferencija, na kojoj se okupilo preko 300 učesnika iz 24 države održana je od 10. do 14. 03.2020. godine, u hotelu Bianca Resort & Spa u Kolašinu u Crnoj Gori.

Organizatori konferencije su Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore i NVO "Građevinarstvo, nauka i praksa - GNP". Suorganizator skupa je Strukovna komora građevinskih inženjera, Inženjerska komora Crne Gore.

Murexin je na konferenciji predstavio svoj proizvodno prodajni program s posebnim osvrtom na program za polaganje keramike velikih formata.

Više informacija o konferenciji:https://www.gnp.ucg.ac.me/  

Više informacija o Murexin programu na www.murexin-profi.com