Home > PROIZVODI > Parket
Murexin AG

Razrjeđivač PU V 95

Razrjeđivač za sve PU lakove.

  Skladištenje: cca 12 mjeseci
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

5 l   72 kan/pal 1 1301 0