Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Dilatacijski profili

Širina 8 mm

 
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

8 mm 3 m 50 kom 0 4700 2 MD 8
10 mm 3 m 50 kom 0 4701 9 MD 10
12,5 mm 3 m 50 kom 0 4702 6 MD 12,5
15 mm 3 m 50 kom 0 4703 3 MD 15