Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Obojeni aluminij kutni profili


   
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

8 mm 3 m 10 kom/sv 0 4315 8 bijela
8 mm 3 m 10 kom/sv 0 4317 2 siva
8 mm 3 m 10 kom/sv 0 4318 9 bahama
8 mm 3 m 10 kom/sv 0 4320 2 srebrnosiva
10 mm 3 m 10 kom/sv 0 4321 9 bijela
10 mm 3 m 10 kom/sv 0 4322 6 siva
10 mm 3 m 10 kom/sv 0 4323 3 bahama
10 mm 3 m 10 kom/sv 0 4325 7 srebrnosiva