Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Aluminij eloksirani zaobljeni profili


  Natur - eloksirani
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

6 mm 3 m 10 kom/sv  0 4336 3 MR 6
8 mm 3 m 10 kom/sv  1 51104 MR 8
10 mm 3 m 10 kom/sv  1 51105 MR 10
12,5 mm 3 m 10 kom/sv  1 51106 MR 12,5