Home > PROIZVODI > Keramika
Murexin AG

Tekuća folija 2 KS

Brzo stvrdnjavajuća, dvokomponentna masa za hidroizolaciju. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Primjenjuje se kod tuševa, kupatila, na terasama i balkonima.

  Skladištenje: cca 12 mjeseci. Čuvati od smrzavanja.
Potrošnja: cca 1,5 kg/m²/1 mm debljine sloja
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi (Komp. A)
Sigurnosni listovi (Komp. B)

12 kg   24 kan/pal = 288 kg 0 4877 1  
50 kg   12 kan/pal = 600 kg 0 4044 7