Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Marmorni pijesak Colorit MG 24 grubi

Prirodna, mineralna sirovina. Višestruko prani i na vatri sušeni mramorni pijesak bez sadržaja humusa i nečistoća namijenjen izradi tepiha od prirodnog kamena uz miješanje sa Smolom za tepih od prirodnog kamena PU 1K.

  Potrošnja: pri 6 mm debelini nanosa: ca. 12,5 kg/m².
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

25 kg VREĆA 1 kom, 1 paleta = 40 komada    
    naravna  9002689310419  31041
       
 25 kg  VREĆA  1 kom, 1 paleta = 40 komada    


 maglovito siva  9002689120711 1 2071
     prljavo bijela  9002689120728 1 2072


 zelena  9002689120735 1 2073
     bež  9002689120742 1 2074


 smeđa  9002689159452 1 5945
     nježno crvena  9002689120759 1 2075
     crvena  9002689159469 1 5946
     raznobojna  9002689120766 1 2076
     poslovno siva  9002689120780 1 2078
     kontrastna smijesa  9002689120797 1 2079
     bijela  9002689123668 1 2366
     izrazito bijela  9002689159407 1 5940
     tamno siva  9002689159957 1 5995
     sivo crna  9002689162384 1 6238