Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Premaz za spremnike

Jednokomponentan zaštitni premaz na akrilatnoj bazi, postojan na djelovanje mineralnih ulja. Bez otapala, otporan na udarce i grebanje, elastičan. Postojan na razblažene lužine i kiseline, kao i na dizel gorivo i loživo ulje. Za premazivanje spremnika, kotlovnica, praonica, spremnika ulja i bazene.

  Potrošnja: ca. 0,2 kg/m² po sloju.
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

6 kg KANTA 1 kom, 1 paleta = 85 komada    
    siva RAL 7032  9002689073796  7379