Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Epoksidni premaz ASV 106

Elektroprovodljiv, pigmentirani premaz, bez rastvarača, vodeno emulgovan, svilenkasto-mat, za površine sa malim elektrostatičkim naponom, na bazi dvokomponentne epoksidne smole. Samo u unutrašnjem području. Premaz za elektrostatički provodljive obloge na bazi reakcione smole u područjima poput npr. elektronske industrije, fabričkim halama, radionicama, lakirnicama, laboratorijama, kompjuterskim sobama, pekarama, skladištima sa rastvaračima, eksplozivnim supstancama ili hemikalijama. Toniranje je moguće u sledećim RAL tonovima: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 in 9002.

  Potrošnja: ca. 0,2 kg/m² po sloju.
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

9 kg KOMPLET 1 kutija = 6 komada    
7,5 kg KANTA 1 kom, 1 paleta = 42 komada komp. A  9002689149408  1 4940
1,5 kg DOZA 1 kom, 1 paleta = 198 komada komp. B  9002689149415  1 4941