Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Epoxy samoliv EP 2

Dvokomponentni, samorazljevajući sustav na bazi epoksidnih smola, bez sadržaja otapala, za izradu podnih obloga u boji. Samo za unutarnju uporabu, visoke otpornosti na habanje, za srednja do velika mehanička opterećenja.

  Potrošnja:  ca. 1,45 kg/m² po mm debljine sloja.
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

15 kg KOMPLET      
12,5 kg L.KANTA svilenkasto siva RAL 7044
1 kom, 1 paleta = 42 komada komp. A
9002689168812   1 6881
2,5 kg L.KANTA 1 kom, 1 paleta = 100 komada komp. B  9002686160908  1 6090
         
15 kg KOMPLET  komp. A+B: cijenovna grupa 1  9002689160878  1 6087
         
15 kg KOMPLET  komp. A+B: cijenovna grupa 2  9002689160885  1 6088
         
15 kg KOMPLET  komp. A+B: cijenovna grupa 3  9002689160892  1 6089
         
30 kg KOMPLET      
25 kg K. KANTA srebrno siva RAL 7001
1 kom, 1 paleta = 16 komada komp. A
 9002689168799  1 6879
25 kg K. KANTA siva RAL 7032
1 kom, 1 paleta = 16 komada komp. A
 9002689165675  1 6567
25 kg K.KANTA svijetlo siva RAL 7035
1 kom, 1 paleta = 16 komada komp. A
 9002689168805  1 6880
5 kg K. KANTA 1 kom, 1 paleta = 99 komada komp. B  9002689140788  1 4078
         
30 kg    komp. A+B: cijenovna grupa 1  9002689140771  1 4077
         
30 kg    komp. A+B: cijenovna grupa 2  9002689141129  1 4112
         
30 kg    komp. A+B: cijenovna grupa 3  9002689141136  1 4113