Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Strukturni premaz SB 2

Bez otapala, sjajna, strukturirana, pigmentirana tankoslojna prevlaka na dvije komponente na bazi epoksida za srednju kemijsku i mehaničku čvrstoću. Zbog tiksotropne prilagodbe materijala, površinska struktura postiže se valjanjem strukturiranim valjkom. Toniranje po RAL 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 i 9002.

  Potrošnja:  ca. 0,5 - 0,7 kg/m²
Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

15 kg KOMPLET      
12,5 kg L.KANTA 1 kom., 1 paleta = 42 kom. Komp. A    3 0572
2,5 kg L.KANTA 1 kom., 1 paleta = 100 kom. Komp. B  9002689305736  3 0573