Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Smola za mortove MHF 10 obojana

Modificirani sustav dvokomponentnih epoksidnih smola bez sadržaja otapala i neutralnog mirisa s mogućnošću toniranja. Služi za izradu predpremaza u unutarnjem i vanjskom prostoru kao i obojanih mortova s dodatkom kvarcnog pijeska.

  Potrošnja:  predpremaz ca. 0,25 kg/m2 po nanosu
kao grubi mort: 2,5 kg MHF 10 + 25 kg QS 0,063 - 3,5 mm (dovoljno za ca. 1 m2 kod 1 cm debljine sloja)
                        5 kg MHF 10 + 50 kg QS 0,063 - 3,5 mm (dovoljno za ca. 2 m2 bei 1 cm debljine sloja)
za zatvaranje pora: ca. 300 g/m2 + 9 g Thixotropiermittel TE 2K (dovoljno za ca. 1 m2 )

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

5 kg KOMPLET      
4 kg L.KANTA 1 kom., 1 pal. = 80 kom. komp. A  9002689149033  1 4903
1 kg L.KANTA 1 kom., 1 pal. = 198 kom. komp. B  9002689149040  1 4904
         
30 kg KOMPLET      
24 kg L.KANTA 1 kom., 1 pal. = 16 kom. komp. A  9002689165439  1 6543
6 kg L.KANTA 1 kom., 1 pal. = 42 kom. komp. B  9002689165446  1 6544