Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Epoxy smola EP 90

Punjeni sistem epoksidne smole s utvrđivačem za primjenu u graditeljstvu. Modificiran, bez sadržaja otapala, tekuć. Materijal je otporan na saponifikaciju, udarce te ne stvara nikakva naprezanja u odnosu na podlogu. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Kao predpremaz za epoksidne obloge, za opteretive, nesklizave premaze posipavanjem kvarcnim pijeskom, kao predpremaz za mortove od umjetnih smola kao i za vezivo pri izradi visokovrijednih mortova dodavanjem tvrdog, kemijski postojanog punila. Za zapunjavanje pukotina, injektiranje i kao parna brana protiv vlage iz podloge.

  Potrošnja:  kao predpremaz: ca. 0,3 kg/m²
                  nanošenje gleterom: ca. 0,6 kg/m2 za mm pri MR: 1:1 do 1:2 s QS: 0,1-0,2/0,1-0,5/0,3-0,8 mm
                  kao grubi mort: ca. 3 kg/m2 za cm, MR: 1:7, QS: 0,063-3,5
                  kao parna brana: ca. 0,45 kg/m2 (min. 2 sloja 0,2-0,25 kg/m2)

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

4,5 kg KOMPLET      
3 kg K.KANTA 1 kom, 1 paleta = 80 komada komp. A  9002689140955  1 4095
1,5 kg K:KANTA 1 kom, 1 paleta = 198 komada komp. B  9002689140962  1 4096