Home > PROIZVODI > Podni sustavi
Murexin AG

Express Coat EC 60

Transparentni, dvo komponentni sustav reakcijskih smola bez sadržaja otapala. brzog vezivanja namijenjen izradi površinskog zaštitnog sloja u industrijskim podnim područjima ali i kao premaz za epoksidne podove, sjajnog efekta.

  Potrošnja:  kao predpremaz: ca. 0,3 - 0,4 kg/m² na mineralnim podlogama
                  kao vezivni sloj posut sa čipsom: ca. 0,4 - 0,5 kg/m²
                  kao završni sloj posut sa čipsom: ca. 0,25 - 0,35 kg/m²
                  kao grubi mort: ca. 3 kg/m2 za cm, MR: 1:7, QS: 0,063-3,5

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

2,5 kg KOMPLET      
1,5 kg L.KANTA 1 kom, 1 paleta = 132 kom, Komp. A  9002689306276  3 0627
1 kg K.DOZA 1 kom, 1 paleta = 198 kom, Komp. B  9002689306283  3 0628
         
10 kg KOMPLET      
6 kg K.KANTA 1 kom, 1 paleta = 42 komada, komp. A  9002689157328  1 5732
4 kg K.KANTA 1 kom, 1 paleta = 99 komada, komp. B  9002689157335  1 5733