Home > PROIZVODI > Boje
Murexin AG

Zlata boja

 

 

Potrošnja: ca. 100 g/m2

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

100 g DOZA 4 kom/karton, 1 paleta = 2.000 komada  
zlata     9 1101
1 kg DOZA 2 kom/karton, 1 paleta = 300 komada  
zlata     9 1104