Home > PROIZVODI > Boje
Murexin AG

Boja starog zlata

 

 

Potrošnja: ca. 100 g/m2

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

100 g DOZA 4 kom/karton, 1 paleta = 2.000 komada  
staro zlato     9 9141
1 kg DOZA 2 kom/karton, 1 paleta = 300 komada  
staro zlato     9 9144