Home > PROIZVODI > Boje
Murexin AG

Akrilna fasadna boja RA 50

Akrilna fasadna boja, pripremljena za upotrebu, organski vezana, za zaštitu i oblikovanje fasada i unutrašnjih zidnih površina, na starim i novim mineralnim malterima i masama za gletovanje, na betonu. Toniranje prema grupi boja 1-4. Trošak toniranja na stranici 165 u cjeniku.

 

Potrošnja: fini omet: ca. 150–250 g/m²
                 grubi omet: ca. 250–350 g/m²

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

5 kg KANTA 1 paleta = 85 komada  
bijela     1 3726
transparent

1 3727
20 kg KANTA 1 paleta = 24 komada
bijela  
1 5336
transparent     1 5339