Home > PROIZVODI > Boje
Murexin AG

Sjajna latex boja LX 7000

Sjajna svilena lateks boja, bez otapala. Može se čistiti i otporna je na trljanje. Ima visoku pokrivenost i dobra svojstva obrade.

Nijansiranje prema skupini boja 1. Trošak nijansiranja u tablici na stranici 165 u cjeniku.

 

Potrošnja: 150–200 g/m²

Info-Box

Tehnički podaci
Sigurnosni listovi

5 kg KANTA 1 paleta = 85 komada  
bijela     1 4171
20 kg KANTA 1 paleta = 24 komada  
bijela     1 2520